Reklamačný poriadok DHL

Ak príjemca pri prevzatí zásielky vidí zjavné poškodenie (premočená, prerezaná)môže prebrať aj takúto zásielku s poznámkou do prepravného listu: „prebraté s výhradou poškodenia“  ak po otvorení takejto zásielky zistí ďalšie poškodenie, kontaktuje reklamačné oddelenie DHL a reklamácia sa rieši za nahlásenie takejto reklamácie sa považuje zápis v prepravnom liste

Ak príjemca nepoškodeného obalu zistí skryté poškodenie obsahu zásielky až po rozbalení, musí nahlásiť poškodenie do 3 prac. dní od doručenia na DHL Parcel SK, alebo odosielateľovi a ten oznámi škodu na DHL do 3 dní od doručenia zásielky, reklamačný referent potom kontaktuje príjemcu a informuje ho o ďalšom postupe, zásielku bude treba odfotiť podľa pokynov a až po odsúhlasení fotodokumentácie DHL ako zasielateľa sa môže prepravný obal znehodnotiť, prípadne presúvať na iné miesto

                Zjavná vada sa nahlasuje ihneď!

                Skrytá vado do 3 dní od doručenia!

Reklamačné oddelenie, Lubomíra Vlková, e-mail: lubomira.vlkova@dhl.com, tel. kontakt: 0915848657

Na základe fotodokumentácie posudzujeme škodu!

Fotodokumentácia ku škode musí vždy spĺňať nasledujúce pravidlá:

·         etiketu zásielky

·         celkový pohľad na zásielku (prepravný obal) vrátane manipulačných značiek

·         výplne aj miesto poškodenia

·         obsah zásielky

·         poškodené časti zásielky

V žiadnom prípade sa obal zásielky nesmie vyhadzovať kým nie je správne nafotený, považuje sa to ako porušenie obchodných podmienok a ako neumožnenie obhliadky a reklamácia sa zamieta, pretože nebolo možné posúdiť, či škoda vznikla pri preprave (poškodený obal).